Välkommen

Vi har flyttat!

Sidan övergår till roclines.wordpress.com


Pan o Assa tar in korna.

Vår hemsida handlar främst om våra bordercollies och om vallning!


Sidan senast uppdaterad 2015-05-29
Sidan fick ny design 2009-02-10
Antal besökare sedan 2009-02-10