Lite länkar


Vallreg

Svenska Vallhundsklubben

Skaraborgs Aktiva Vallare

International Sheepdog Society


Fam Awes - Fårhagens Kennel

Mosse & Lotta - CMMs Kennel

Jörgen & Kicki - Nötvallens Kennel


Carolinas Foxglove RW 74

Vinna Hundcenter

Back on Track

Borderfine Arts

Collie Wobbles

Jordbruksverket

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Här kan du testa hur bra DU är på att VALLA får!
Två olika spel där du får öva på att valla och fålla in fåren.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *